Article

B.A. Belder for Reformatorisch Dagblad
Oct 03 ’18

Doe niet af aan appel van christelijke ethiek

Schrijf een gesprek over een gezamenlijk moreel kompas niet direct af. Gods geschapen werkelijkheid kan dienen als een objectief referentiepunt in deze zoektocht, reageert B. A. Belder.

Niemand zal beweren dat zoeken naar morele overeenstemming in een…

auteur

Get notified of new articles from this auteur