Article

Mar 16 ’21

Een ‘social audit’ dwingt tot ondernemen gebaseerd op maatschap­pelijke waarde

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Rutger Claassen

De Groene Amsterdammer, ESB, de Volkskrant, nrc.nl