Article

Jul 12 ’19

Grote voorzichtigheid is geboden als het om pensioenen gaat

In zijn opinieartikel over de rekenrente en het pensioenstelsel (Opinie, 25 juni) lijkt Frans Dijkstra van mening dat de historische rendementen vanaf 1993 terug kunnen komen. Ook refereert hij aan het feit dat andere Europese landen werken met een r…

auteur

Get notified of new articles from this auteur