Article

Brieven 10/8/2019

Boerka

Recht is geen plicht

Mathieu Peulen schrijft: Progressief Nederland moet het boerkaverbod steunen (6/8). Progressieven spreken met dubbele tong als ze tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens procederen over het passief kiesrecht voor SG…