Article

Alex Vijfvinkel for Marketingfacts
Oct 13 ’17

Verhoog je bereik via Facebook Messenger

Digitale marketing is aan het veranderen. Mensen willen steeds meer persoonlijk de interactie aangaan met bedrijven. Facebook speelt hierop in door marketeers de mogelijkheid te bieden een-op-een-conversaties direct om te zetten in sales, zelfs wanne…

auteur

Get notified of new articles from this auteur