Article

Voorbij trots en schaamte over ons verleden

Amsterdamse excuses voor slavernijverleden moet onze 'koopmansvisie' helpen doorbreken.

Afgelopen woensdag stemde een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad in met een initiatiefvoorstel om verder onderzoek te laten uitvoeren naar de rol van Amst…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

René Koekkoek

De Groene Amsterdammer, Het Parool, de Volkskrant, nrc.nl

Arthur Weststeijn

De Groene Amsterdammer, Het Parool, NEMO Kennislink, Nederlands Dagblad