Article

René Koekkoek for de Volkskrant
Sep 07 ’21

Digitalisering — Stop de ontmenselijking van de publieke ruimte en offer niet alles op aan efficiëntie

Van online hoorcolleges tot een QR-code scannen in het restaurant: door automatisering wordt de alledaagse sociale interactie langzaam maar zeker uit de samenleving gesloopt. Daarmee verliezen we veel meer dan we beseffen.

Langzaam maar gestaag wordt …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

René Koekkoek

De Groene Amsterdammer, Het Parool, de Volkskrant, nrc.nl