Article

Roos Wiegerinck for OneWorld
Feb 12 ’18

Kleuters leren dat ook meisjes uitvinder kunnen worden

Bètamoeders doorbreken genderstereotypen in de kleuterklas

“Ik dacht dat alleen jongens kapitein konden worden!” Het lijkt een willekeurige opmerking van een kleuter in een kringgesprek, maar ’t laat zien dat kinderen al jong onderscheid maken tussen …

auteur

Get notified of new articles from this auteur