Article

Teju Cole for De Groene Amsterdammer
Sep 28 ’16

Dichters&Denkers Een overpeinzing van de Excellente Ander — Tolstoj van de Zoeloes

Grote kunst is niet voorbehouden aan het Westen. De taal en cultuur van de Yoruba, bijvoorbeeld, waarmee Teju Cole opgroeide, zijn even uitmuntend.

Op een avond, laat in het jaar 1385, hield de Ooni van Ife een beraadslaging over een grondgeschil. De …

auteur

Get notified of new articles from this auteur