Article

May 24 ’20

Stop met de groei-reflex in de zorg

Hoe moeten ziekenhuizen gecompenseerd worden voor coronakosten? Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), claimt in een…

auteur

Get notified of new articles from this auteur