Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

robert Prins for Boerderij.nl
Apr 06 ’16

Veel melk via Snowman

De indexdraai, waarbij de fokwaarden van stieren worden gepubliceerd, kenmerkt zich door een groot aantal melkverervers. Met name de Snowman-zonen komen hoog in de NVI en INET rangschikking.

Browning, Snowfever en Poppe Snow blijken een zeer hoge melk…

auteur

Get notified of new articles from this auteur