Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 01 ’17

Nieuwe smartphone gekregen? Deze 7 apps moét u onmiddellijk installeren

Multimedia Per maand gebruiken we volgens een studie van Nielsen een twintigtal applicaties, waarvan vijf regelmatig. De kans dat de meest gebruikte apps uw leven écht productiever maken, lijkt ons klein. Daarom lijsten we zeven apps op die niet vers…

auteur

Get notified of new articles from this auteur