Article

Jun 08 ’18

Pensioenvoorstel van sociale partners zit opnieuw op het verkeerde spoor

Je kunt veel zeggen over het pensioenvoorstel van vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW, maar de sociale partners zijn geen ezels. Ze stoten zich…

auteur

Get notified of new articles from this auteur