Article

Mar 07 ’14

Universiteit is beter dan science park

Wetenschap laat zich niet sturen door markt, menen Willem Schinkel , Bé Breij en Jeroen Geurts .

De WRR heeft gelijk in haar rapport ‘Naar een lerende economie’: lerend vermogen is cruciaal voor onze economie. Jammer genoeg put het kabinet daaruit arg…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs