Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 07 ’16

Hoe je de milieubeweging écht diverser krijgt

Afgelopen dinsdag 5 juni verscheen op Joop.nl een opiniestuk van Bart Mijland dat betoogt dat de milieubeweging het racisme in zichzelf moet aanpakken. Hij heeft het, denk ik, tegen mij, want ik ben wit en werk in de milieubeweging en bedoel alles al…

auteur

Get notified of new articles from this auteur