Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Leijte for ThePostOnline
Dec 04 ’14

De VVD moet lijstverbindingen aangaan met D66

Want dat is de sleutel tot een groot liberaal blok in de senaat

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan en de spanning in politiek Den Haag neemt toe. Niet omdat de Provinciale Staten nu zo’n belangrijk orgaan zijn; de provincies deren het Binne…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tom Leijte

Dagblad van het Noorden, ThePostOnline, de Volkskrant, nrc.nl