Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sharon Gaudin for Computerworld
May 23 ’17

Wat betekenen kwantumcomputers voor jou?

Het duurt volgens onderzoekers nog vijf a tien jaar totdat bedrijfsvragen worden opgelost door kwantumcomputers en hybride's als die van D-Wave. "Het gaat niet alleen om snellere berekeningen, maar op een heel andere manier van bedrijfsvoering", zegt…

auteur

Get notified of new articles from this auteur