Article

Arjen Göbel for de Volkskrant
Jun 11 ’14

Zorgverzekering — In de zorg is tweedeling terug van weggeweest

U komt in hetzelfde zieken- huis bij dezelfde arts als uw buurman, maar krijgt een goedkopere behandeling.

Raoul du Pré schrijft juichend over de effecten van de nieuwe budgetpolis (Commentaar, 7 juni). Hij stelt dat de concurrentie op prijs en kwalit…

auteur

Get notified of new articles from this auteur