Article

Mar 15 ’17

’Ik stem op een vrouw’

De huidige Tweede Kamer telt 58 vrouwen op 150 leden. Met 39% komt dat nog lang niet in de buurt van een gelijke man-vrouwverdeling. Vandaag wordt bepaald of dit percentage in de nieuwe volksvertegenwoordiging zal veranderen. VROUW ging de straat op …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs