Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 24 ’14

Wat je moet weten wanneer je geen 20 seconden op één been kunt staan

Fit & Gezond In onze hersenen kijken is moeilijk, maar er zijn gelukkig wel enkele trucjes die ons inzicht kunnen geven in ons brein en bovendien wetenschappelijk bewijs hebben opgeleverd. Zo kunnen personen die geen twintig seconden op één been kunn…

auteur

Get notified of new articles from this auteur