Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alf Ole Ask for De Telegraaf
May 15 ’14

Voor twee derde lid

egenstanders van de EU Twijzen vaak naar Noorwegen als het grote voorbeeld dat het vanaf de zijlijn prima doet. De Noren vinden dat ook. Zo’n driekwart van de bevolking wil niets van de EU weten. Maar vergis je niet, de banden zijn nauw en ook de Nor…

auteur

Get notified of new articles from this auteur