Article

Carl Koopmans for de Volkskrant
Dec 09 ’14

Overheidsonderzoek — Overheid, schrap publicatieverbod

In contracten over onderzoek mag de overheid publicatie van de resultaten niet meer verbieden. Publiceren moet, en wel binnen een maand.

Ministeries die onderzoek laten doen verbieden in contracten de publicatie van uitkomsten. Dat past niet bij een d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur