Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Auke van der Berg for de Volkskrant
Oct 20 ’15

BES-eilanden — Saba, Bonaire en Sint- Eustatius horen erbij

Den Haag laat zich te weinig gelegen liggen aan Caribisch Nederland, dat armer is dan 5 jaar geleden.

We zitten er mooi mee, met die erfenis die niemand wil. Vorige week presenteerde de commissie Spies haar evaluatierapport over de gang van zaken vijf…

auteur

Get notified of new articles from this auteur