Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sander Goedhart for de Volkskrant
May 12 ’16

Brief van de dag — Wat blijft is de roep om meer aandacht

Volgens Petra Verdonk (O&D, 11 mei) wordt het meteen helder dat er meer aandacht moet komen voor het slavernijverleden. De Volkskrant laat immers wel 'drie witte Nederlandse mannen' en 'een man met een Turkse achternaam' aan het woord over het slaver…

auteur

Get notified of new articles from this auteur