Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophie Fleur for Brabants Dagblad
Mar 18 ’17

'Altijd wel iets om aan te werken'

Finn Lavalette (13) badmintont een behoorlijk eindje aan de weg. Ook al lijkt het alsof hij er heel veel voor moet laten. Maar voor hem voelt dat helemaal niet zo.

Als zesjarige mocht Finn Lavalette uit Rosmalen mee gaan kijken naar zijn badmintonnend…

auteur

Get notified of new articles from this auteur