Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

BrievenBrieven — Moet de juf haar hoofddoek af?

Juf, doe je hoofddoek af , schreef Ebru Umar eerder deze week aan een leerkracht op een openbare basisschool. Lezers reageren.

Spring over uw schaduw heen

Ooit werkte ik samen met een zeer gelovige christen en een overtuigde jood. De christelijke dame …