Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Taco Blauw for Tweakers
Jul 11 ’14

Google: takedownverzoeken betreffen inmiddels kwart miljoen pagina's

Google heeft naar eigen zeggen inmiddels meer dan 70.000 verzoeken voor het verwijderen van items uit de zoekresultaten van in totaal 250.000 webpagina's ontvangen. De verzoeken komen voort uit het Europese 'recht om vergeten te worden'.

Dat laat Davi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur