Article

Benjamin Barber for De Groene Amsterdammer
Mar 19 ’14

Essay De burgemeester als wereldleider — Het gaat niet meer om de vlag

De natiestaat brokkelt langzaam maar zeker af. Onze steden, centra van samenwerking en pragmatisme, van creativiteit en multiculturalisme, gaan de wereldmacht naar zich toe trekken.

IN DE LUISTERRIJKE GESCHIEDENIS VAN DE STAD hebben we de cirkel rond …

auteur

Get notified of new articles from this auteur