Article

Ine Poppe, Sam Nemeth for Vrij Nederland
Jul 29 ’15

Dagboek van een vluchteling | van Syrië naar Nederland — WhatsApp-Exodus — reportage

Vluchtelingen beschikken allemaal over een smartphone die zij intensief gebruiken. WhatsApp is het favoriete communicatiemiddel voor het uitwisselen van berichten, foto’s en video’s. Ine Poppe en Sam Nemeth appten met een Syrische vluchteling over zi…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs