Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anna Marij van der Meulen for de Volkskrant
Feb 21 ’14

Operationele winst over 2013 — Betere cijfers Air France-KLM door sanering

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft door gestaag te snijden in de kosten van het personeel voor het eerst in vier jaar weer een operationele winst geboekt. De Frans-Nederlandse combinatie schrapte de afgelopen jaren duizenden banen en probeer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur