Article

Mar 02 ’17

Zijn radicalen en/of extremisten gewoon slechte mensen?

Welke vormen van extremisme worden in de VS bestreden en hoe? Alexander Van Leuven (34), radicaliseringsambtenaar in Mechelen en doctoraatsonderzoeker deradicalisering aan de KU Leuven, ging ter plaatse kijken.

Samen met negen andere Europeanen die bi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur