Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 09 ’15

Baden in luxe op Classic Event in Xpo Kortrijk — Luxe, lifestyle en gastronomie: je vindt het nog de hele week onder één dak op Classic Event in Kortrijk.

Vooral dat culinaire luik is nieuw, de organisatie verwacht ook topchefs. En net nu de nieuwe Bondfilm in de bioscopen loopt, blijkt 007 de rode draad doorheen de luxebeurs. Tijdens deze editie ligt de focus op de ambacht van luxe-producenten. De voo…