Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Thomas Möhlmann for De Groene Amsterdammer
Jan 28 ’15

Awater Poëzieprijs 2014 — Ja menneke

Voor de zevende keer vroeg poëzietijdschrift Awater in december ‘beroepslezers’ uit Nederland en Vlaanderen om een top-drie van dichtbundels uit het afgelopen jaar. Dit levert niet alleen de winnaar van de jaarlijkse Awater Poëzieprijs op, maar ook t…

auteur

Get notified of new articles from this auteur