Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Robert Kaplan for Trouw
Jan 21 ’17

Amerika's leiderschap Essay — De VS zijn voorbestemd om de wereldorde te handhaven

Roekeloos ingrijpen in het buitenland is al even dom als afzijdigheid. Die wijsheid vloeit voort uit Amerika's geschiedenis en ligging. En daar is ook Trump aan gehouden, betoogt Robert Kaplan.

Hoe ver dienen de Verenigde Staten te gaan in het uitoefe…

auteur

Get notified of new articles from this auteur