Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rob Vreeeken for de Volkskrant
Nov 11 ’14

Interview Salih Muslim, co-voorzitter Koerdische partij PYD — 'De Turken hebben iets uit te leggen'

Yusuf Koçer is de eerste Nederlander die is gesneuveld in de strijd tegen IS. Een strijd die - zie Kobani - moeizaam verloopt. Volgens een leider van de Syrische Koerden steunen 'regionale machten' heimelijk IS, uit vrees voor de 'radicale democratie…

auteur

Get notified of new articles from this auteur