Article

Mar 02 ’17

Dienstplicht weer invoeren? Twee ex-miliciens getuigen over 'den troep'

column Zweden voert de dienstplicht opnieuw in, als maatregel tegen de dreiging uit Rusland. Uit onze poll blijkt dat 69% voorstander is om de dienstplicht ook in ons land opnieuw in te voeren. Op de redactie vonden we twee 'anciens' die wél nog hun …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs