Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 21 ’14

Terrorist kan zo een vuile bom met kernmateriaal maken

Op kennisgebied is Nederland een kernmacht. Neem het voortouw op de Nuclear Security Summit, betogen Maarten Gehem en Tim Sweijs .

Als je begin jaren tachtig zou zijn ingevroren en deze week werd ontdooid, dan zou je zomaar kunnen denken dat er al die…