Article

Alfred van Staden for De Tijd
Dec 04 ’15

Gespot — Oude discussie over Europa is weer actueel.

De onderhandelingen over de voorwaarden van een voortgezet Brits lidmaatschap van de Europese Unie en de berichten over de vorming van een mini-Schengen trekken de aandacht. Beide gevallen zijn verschillend van aard, maar hebben gemeen dat ze raken a…

auteur

Get notified of new articles from this auteur