Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Leijte for de Volkskrant
Jul 14 ’15

Verbouwing Binnenhof — Parlement moet naar wilde beesten ruiken

De nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer nodigt, in tegenstelling tot de oude, niet uit tot fel debat.

Het Binnenhof gaat op de schop. Voor het eerst in jaren wordt niet de politieke kleur van de bewoners veranderd, maar het complex zelf. De histori…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tom Leijte

Dagblad van het Noorden, ThePostOnline, de Volkskrant, nrc.nl