Article

Annie Meijers for Nederlands Dagblad
Jun 12 ’17

Ingezonden brief: Man, vrouw, ambt en Bijbelgebruik

Is vanuit de Bijbel verantwoord om vrouwen toe te laten tot het ambt? Een Bijbeltekst kan gauw verkeerd gebruikt worden.

Paulus heeft gezegd dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Maar daar komt een vreemde zin achteraan: ze moeten hun mannen thui…

auteur

Get notified of new articles from this auteur