Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart Staes for MO
Sep 27 ’16

Vliegverkeer stoot meer CO2 uit dan 129 landen met de laagste uitstoot samen. Dat moet stoppen.

Het zijn alweer cruciale dagen voor de strijd tegen klimaatverandering, zegt Europees parlementslid Bart Staes. De EU moet op 30 september het Akkoord van Parijs ratificeren. En de internationale luchtvaart moet op 7 oktober uit zijn parallelle unive…

auteur

Get notified of new articles from this auteur