Article

Antoine Weijzen for nrc.nl
Aug 21 ’15

De echte slampamper is de Indiëganger, herstel dienstweigeraars in ere

Waar oorlogsmisdadigers vrijuit gingen, zijn weigeraars gestraft terwijl de geschiedenis aan hun kant staat. Schandalig, vindt Antoine Weijzen .

In de voorbije weken is er veel aandacht besteed aan de vraag of er al dan niet op structurele basis oorlo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur