Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Apr 21 ’16

Karsdorp en Van Beek: Zondag moet de kroon erop

Rick Karsdorp en Sven van Beek strijden zondag tegen FC Utrecht om de KNVB beker. Twee 21-jarige Feyenoorders over een foto en de finale.

Sven van Beek: „Vreugde, blijdschap – dat zie ik op deze foto. Totale ontlading.”Rick Karsdorp: „We trekken alle …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Steven van der Hoeven

AD, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Metro