Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Cecilia Tabak for HP/De Tijd
Dec 13 ’14

When Elvis met Nixon – een wonderlijke visite in het Witte Huis

Op de kortste dag van 1970 deed zich een van de wonderlijkste ontmoetingen voor uit de Amerikaanse geschiedenis: Elvis Presley werd op het Witte Huis ontvangen door Richard Nixon.

Het was een tamelijk spontaan bezoekje. Elvis, verzamelaar van politiep…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Cecilia Tabak

HP/De Tijd, National Geographic, de Volkskrant