Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 16 ’17

Oranje laat niets heel van Cuba, op naar LA

Met een brede lach en enorm veel zelfvertrouwen voor de eindfase van de World Baseball Classic heeft het Nederlands honkbalteam het 'Grote Ei', zoals de Tokyo Dome in de volksmond heet, achter zich dichtgeslagen.

Manager Hensley Meulens is met een fli…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Theo Reitsma

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden