Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bert Hassink for Tubantia
Jul 12 ’17

Spontaan op pad? Niet met de Regiotaxi

Gebruikers van de Regiotaxi betalen tegenwoordig een boete als ze spontaan willen reizen. Dat is regelrechte discriminatie.

Stel: het openbaar vervoer besluit dat het voor de bedrijfsvoering beter is wanneer iedereen die de bus wil nemen dat een dag v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur