Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart Elshof for Joop
Jul 15 ’17

Waar de massale, collectieve rouw voor Appie Nouri vandaan komt

Precies een week geleden ontplofte mijn Ajax appgroep toen Appie Nouri in de tweede helft van een oefenduel in Oostenrijk naar de grond zakte. Ik was aan het werk maar hield de berichten nauwlettend in de gaten. Het was toen nieuws dat voornamelijk o…

auteur

Get notified of new articles from this auteur