Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Willemijn van Lare, Jeroen de Vreede for Dagblad van het Noorden
May 19 ’17

Nederland weer veiliger: maar doe wel de deur op slot

Hoe veilig is het bij mij om de hoek: op de kaart van de jaarlijkse Misdaadmeter is precies te zien hoe het staat met de criminaliteit in uw gemeente. Landelijk daalde het aantal aangiftes met 8 procent. In de grote stad liep de misdaad sneller terug…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Willemijn van Lare

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden

Jeroen de Vreede

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden