Article

Mar 05 ’15

Ga aan de slag in Duitsland — Pal over de grens liggen de banen voor het oprapen. Help Twentenaren om daar aan het werk te gaan.

In de grensregio’s is de werkloosheid hoog, soms wel twee keer zo hoog als het gemiddelde van Nederland. Bij ons in Twente ligt de werkloosheid ruim boven het Nederlands gemiddelde, in Enschede loopt die zelfs tegen de 20 procent. Terwijl er direct o…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs