Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Loeke Oostra for Het Parool
Oct 07 ’14

Gestrande hulpgoederen: Situatie is tekenend voor interne ruzies en schandalen in Sierra Leone — Ebola in Spanje

Sierra Leone schreeuwt om hulp, maar door politiek gekonkel komen veel medicijnen het door ebola getroffen land niet in.

FREETOWN - Terwijl hulporganisaties in Sierra Leone smeken om medische goederen ter bestrijding van de ebolacrisis, wordt een zeec…

auteur

Get notified of new articles from this auteur